Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) việc tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 23/05/2014 09:35 .Lượt xem: 1613 lượt.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, chức sắc tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Bước 2: Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ

Bước 3: Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì trình UBND thành phố xem xét quyết định.

Bước 4: Tổ chức, chức sắc tôn giáo đến nhận kết quả tại phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ theo giấy hẹn.

- Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại tại phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ (số 70- Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ)

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị ( theo mẫu)

  2. Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (Theo mẫu B24 ban hành kèm theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ).

- Phí, lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

- Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/PL+UBTVQH11, ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thừơng vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm.
Tiếp nhận và giải quyết Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đến).
Tiếp nhận thông báo, thuyên chuyển nơi hoạt tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đi).
Các tin cũ hơn:
Giải quyết cấp đăng ký (hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện.
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo của tổ chức tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện.

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)