Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Tiếp nhận và giải quyết Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đến).
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 23/05/2014 09:36 .Lượt xem: 1656 lượt.

- Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức, chức sắc tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

  Bước 2: Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ

  Bước 3: Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiến hành thẩm định hồ sơ trình UBND thành phố quyết định.

Bước 4: Tổ chức, chức sắc tôn giáo đến nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ theo giấy hẹn.

- Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ (số 70- Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ)

-Thành phần, số lượng hồ sơ:

    a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản đăng ký (theo mẫu)

Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.

 b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ))

- Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu UBND không có ý kiến khác thì chức sắc, nhà tu hành có quyền hoạt động tại địa điểm đã đăng ký.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: UBND thành phố không có ý kiến khác thì chức sắc, nhà tu hành có quyền hoạt động tại địa điểm đã đăng ký.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Theo mẫu B20 ban hành kèm theo thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

- Phí, lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

- Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11, ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thừơng vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tiếp nhận thông báo, thuyên chuyển nơi hoạt tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đi).
Các tin cũ hơn:
Giải quyết cấp đăng ký (hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện.
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo của tổ chức tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện.
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) việc tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm.

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)