Quyết tâm cải cách công vụ, công chức để xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

            Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc