Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2014
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 09/01/2014 14:29 .Lượt xem: 1675 lượt.
Sáng ngày 08.01, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Ngành nội vụ tỉnh năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố, Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Tổ chức Hành chính) các Sở, Ban, ngành cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ. 

 
Đ/c Bùi Công Hai phát biểu giải đáp kiến nghị của đại biểu
Đ/c Bùi Công Hai, Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc thường trực Sở báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của ngành Nội vụ. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2013, ngành Nội vụ đã khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có kết quả nhiều công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; cải cách hành chính, đào tạo; công chức, công vụ; xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở; thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác quản lý nhà nước tôn giáo; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; thanh niên. Quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị trong ngành chặt chẽ hơn, nhất là trong việc tham gia xây dựng chính sách, chế độ, xây dựng cơ chế quản lý liên quan đến ngành; cơ cấu tổ chức bên trong của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn; công tác cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có bước chuyển biến cơ bản; chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp ngày càng được nâng cao với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo mục tiêu nhanh gọn, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đã tích cực triển khai có hiệu quả một số nội dung mới trong quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức như: xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở được quan tâm, chú trọng; quy chế dân chủ tiếp tục được duy trì ở các loại hình cơ sở đã phát huy được quyền làm chủ của nhần dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng từng bước chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có sự chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phong cách làm việc. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được bảo đảm và tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ đã đạt được kết quả tốt. Công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, đã bám sát các yêu cầu đề ra, kịp thời động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.    

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị cũng đã tập trung thảo luận, đề cập đến những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành và kiến nghị, đề xuất các phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
     

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng hoan nghênh những nỗ lực của toàn ngành trong năm 2013 và bày tỏ mong muốn, trong năm 2014, toàn thể công chức viên chức ngành nội vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của của ngành Nội vụ, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung triển khai quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao về xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức gắn với củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời phải đảm bảo mục tiêu tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế.    

2. Tiếp tục chăm lo công tác cán bộ. Nghiên cứu đổi mới công tác tuyển dụng, bổ nhiệm theo nguyên tắc cạnh tranh, thực tài.   

3. Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại đảm bảo đúng đối tượng, nâng cao chất lượng.      

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính. Triển khai đánh giá chỉ số cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại.         

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 22 của Chủ tịch UBND tỉnh.          

6. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền. Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính. Tiếp tục triển khai Đề án 500, Dự án 600.           

7. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia qản lý nhà nước về công tác thanh niên.          

8. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.           

9. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua. Công tác khen thưởng phải thực hiện kịp thời và đúng đối tượng.          

10. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước triên lĩnh vực văn thư lưu trữ theo quy định của pháp luật.      

      
Các tập thể và cá nhân nhận thưởng thành tích thi đua năm 2013

Cũng tại Hội nghị, tập thể Phòng Nội vụ huyện Tiên Phước và Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ đã vinh dự nhận cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2013 của UBND tỉnh; 03 tập thể và 05 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và 10 tập thể, 10 cá nhân được Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen.

Nguồn tin: http://www.noivuqnam.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lãnh đạo thành phố thăm các cơ quan, đơn vị trực trong đêm giao thừa
Tam Kỳ trực báo đầu năm Giáp Ngọ 2014
Công đoàn Phòng Nội vụ tổ chức tham quan ngày 8/3
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nước
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình làm việc tại Quảng Nam
Chế độ tập sự cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với quy hoạch
Gặp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Tọa đàm công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở và cải cách thủ tục hành chính
Công chức chửi bậy sẽ "không được nâng lương"
Chi đoàn Nội vụ thành phố thăm và tặng quà gia đình chính sách
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)