Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 30/12/2013 09:27 .Lượt xem: 1670 lượt.
Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những chủ trương quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện của Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. Trong quá trình thực hiện công cuộc cải cách hành chính của Việt Nam những năm qua

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những chủ trương quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện của Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. Trong quá trình thực hiện công cuộc cải cách hành chính của Việt Nam những năm qua, Bộ Nội vụ cũng như nhiều bộ, ngành, địa phương đã nhận được sự hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của Cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và cộng đồng quốc tế qua các chương trình, dự án về cải cách hành chính. Qua đó đã giúp cho việc thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong từng giai đoạn đạt được những kết quả tích cực, phát huy hiệu quả trong thực tiễn và góp phần từng bước xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một nền hành chính phục vụ vì lợi ích của người dân và toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội nghị Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016

Giai đoạn 2009 – 2013, Bộ Nội vụ đã được UNDP tài trợ thực hiện Dự án Tăng cường năng lực các cơ quan Chính phủ Việt Nam nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính (Dự án), với mục tiêu của Dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước (CCHC) và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Trong quá trình triển khai, Dự án đã hỗ trợ tích cực cho Bộ Nội vụ trong việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010; xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Với sự nỗ lực triển khai của Bộ Nội vụ, sự hỗ trợ tích cực, có trách nhiệm của UNDP và các bên liên quan, đến nay Dự án đã đạt được mục tiêu đề ra, tạo ra những thay đổi tích cực trong cải cách hành chính giai đoạn tới, như:

- Hỗ trợ các cơ quan Chính phủ đánh giá việc thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2001 – 2010 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020 (Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 – 2020 đã được Chính phủ phê duyệt). Dự án đã đã xác định, tìm ra cách tiếp cận, phương pháp tiếp cận đúng để xây dựng một chương trình, kế hoạch CCHC dài hạn và trung hạn của Chính phủ. Chính nhờ có cách tiếp cận này mà Chương trình tổng thể CCHC 2011 – 2020 được đánh giá là có chất lượng hơn sơ với Chương trình 10 năm trước đây và còn phát huy tác dụng về lâu dài cho các Chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ.

- Hàng loạt chỉ số đo lường, đánh giá CCHC được xây dựng, đáng chú ý là Chỉ số CCHC PAR INDEX. Hiện tại, kết quả của PAR INDEX 2012 đã được xác định, 19 bộ, cơ quan ngang bộ cũng như 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được xếp hạng trong triển khai CCHC. Căn cứ vào PAR INDEX, hiện nay đã có 23 tỉnh xây dựng và ban hành PAR INDEX để theo dõi, đánh giá kết quả CCHC của các sở, huyện, xã thuộc tỉnh; Chỉ số đo lường sự hài lòng hành chính cũng như Chỉ số đo lường sự hài lòng về dịch vụ giáo dục công đã được xây dựng và thông qua; Chỉ số một cửa cấp huyện sau quá trình xây dựng, triển khai thí điểm cũng đang được hoàn thiện để chính thức phê duyệt đưa và thực hiện.

- Thành phố Đà Nẵng đã triển khai đánh giá kết quả làm việc của công chức với các cách đánh giá mới, chủ yếu dựa trên cơ sở kết quả, sản phẩm của công chức. Thí điểm thành công ở Đà Nẵng tạo ra những cơ sở tốt, có ý nghĩa để xây dựng thể chế khung về vấn đề này để áp dụng trong cả nước thời gian tới.

- Dự án tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính đã được phê duyệt. Đề án đang được triển khai và khẳng định rõ sự cần thiết, yêu cầu về năng lực, trình độ của công chức chuyên trách cải cách hành chính tại các bộ và địa phương, qua đó khắc phục được sự không thống nhất trong quản lý và sử dụng đội ngũ công chức này. Đội ngũ công chức chuyên trách là một yếu tố quan trọng trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam. Việc chuyển biến trong quản lý, sử dụng đội ngũ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương, góp phần bảo đảm việc hoàn thành các mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phạm Minh Hùng, trình bày nội dung, mục tiêu và kết quả dự kiến thực hiện Dự án CCHC Bộ Nội vụ (2013 - 2016)

Tiếp nối những kết quả, thành công của Dự án hỗ trợ CCHC – UNDP giai đoạn 2009 – 2013, Bộ Nội vụ Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016. Theo đó, Dự án CCHC Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016 có mục tiêu hỗ trợ triển khai thành công các Dự án CCHC ở thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hà Tĩnh với những nội dung và cơ chế thực hiện của Dự án như sau: (1) Tập trung hỗ trợ kỹ thuật cho 04 Dự án CCHC là tập trung vào cải cách và quản lý nguồn nhân lực với các hoạt động: xây dựng cơ cấu công chức, vị trí việc làm; xây dựng cơ chế trả lương theo kết quả công việc; quản lý nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng và ứng dụng các phần mềm quản lý tiên tiến, hiện đại; tuyển chọn cán bộ, công chức dưới các thình thức cạnh tranh, công khai và có thực tài; xây dựng tài liệu đào tạo theo vị trí chức danh và chuyên ngành. (2) Nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ hành chính công thông qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông, như: xây dựng phần mềm dùng chung; xây dựng tài liệu và tập huấn tăng cường năng lực cho cán bộ tại bộ phận một cửa; thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3; công cụ đánh giá sự hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ công.

Dự án cũng đặt ra một số yêu cầu về cơ chế phối hợp thực hiện và cam kết hỗ trợ, tham gia mạnh mẽ của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, UNDP và chính quyền tại 04 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Giang và Hà Tĩnh. Dự án CCHC Bộ Nội vụ chủ trì đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, tập hợp và tài liệu hóa những bài học, thực tiễn tốt nhất chia sẻ với các địa phương; hỗ trợ kỹ thuật đầu vào; chủ trì rút kinh nghiệm thí điểm và quyết định nhân rộng cũng như sửa đổi chính sách cho phù hợp; đảm bảo sự kết nối giữa các Dự án tại 04 tỉnh; tôn trọng tính tự chủ của các địa phương.

Với mục tiêu, nội dung, cơ chế thực hiện và phối hợp mà Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ 2013 – 2016 đề ra, Dự án dự kiến những kết quả đạt được gồm: Tăng cường hợp tác, đối thoại chính sách giữa Trung ương và Địa phương; Kinh nghiệm và Bài học về CCHC ở các cấp địa phương được chia sẻ với các địa phương khác và với các cơ quan Trung ương có liên quan đến xây dựng và hoạch định chính sách; Kinh nghiệm, Bài học và thực tiễn tốt nhất của các nước trên thế giới và khu vực về CCHC được tài liệu hóa, tham khảo và chia sẻ.

Toàn cảnh Hội nghị Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tục hải quan sẽ chuyển hẳn sang điện tử
Đà Nẵng: Cần chuẩn bị kỹ lộ trình “thay áo” cho chính quyền đô thị
Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”
Tam Kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học: Tìm người thực tài
Đổi mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường
Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Nhân thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Cải cách hành chính - không ít cam go
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)