Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 23/01/2014 08:49 .Lượt xem: 1553 lượt.
Ngày 10/01/2014, Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức (CCVC) làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ" tại Quyết định số 25/QĐ-BNV;
   Theo đó, Đề án hướng đến mục tiêu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho CCVC làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ để thực hiện có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ CCVC ngành Nội vụ chuyên nghiệp, hiện đại.
 
   Theo Quyết định, Đề án đưa ra 03 yêu cầu bồi dưỡng: (1) Bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân làm công tác tổ chức, cán bộ; (2) Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ. Cập nhật kiến thức mới nhằm giúp cho học viên vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ; (3) Đáp ứng yêu cầu nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng của các nhóm CCVC làm công tác tổ chức, cán bộ, bao gồm: lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; CCVC thừa hành. Phấn đấu đến hết năm 2017, có 85 - 90% đội ngũ CCVC làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về công tác tổ chức, cán bộ; đồng thời Đề án cũng chỉ rõ thời gian bồi dưỡng cho từng nhóm đối tượng: lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở và tương đương 01 tuần (05 ngày học); lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 02 tuần (10 ngày học); CCVC thừa hành 02 tuần (10 ngày học) được bồi dưỡng theo hình thức tập trung, có thể học trong hoặc ngoài giờ hành chính, kết thúc khóa học có kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ.
 
   Để triển khai thực hiện Đề án, trong giai đoạn 2014 - 2015: tập trung giải quyết các vấn đề thể chế; khảo sát nhu cầu bồi dưỡng; xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu; bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy; tổ chức bồi dưỡng thí điểm và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giai đoạn 2015 - 2017. Như vậy, theo lộ trình của Đề án, giai đoạn 2015 - 2017 sẽ tổ chức bồi dưỡng cho CCVC làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ nhằm góp phần xây dựng đội ngũ CCVC ngành Nội vụ ngày càng chuyên nghiệp và từng bước thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-BNV ngày 05/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020.
Nguồn tin: http://sonoivu.bacgiang.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Những trường hợp sẽ thuộc diện tinh giản biên chế
Đề xuất chính sách cho đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế
Không đặt mục tiêu giảm 100.000 công chức
Bộ Nội vụ lên tiếng về việc tinh giản 100.000 biên chế
Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói về việc giảm 100.000 biên chế
Xử lý nghiêm tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ
Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ ngành Nội vụ”
Hội nghị Tập huấn xác định vị trí việc làm các tỉnh Tây Nguyên
Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Xác định vị trí việc làm, biên chế có “phình” lên không?
Không tăng biên chế công chức đến 2016

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)