Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 08/02/2014 08:04 .Lượt xem: 1688 lượt.
Ngày 25/01/2014, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã trình bày Báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Báo cáo công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) 2012 các Bộ, cơ quan ngang Bộ được đánh giá theo 4 nhóm, cụ thể:
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Tốt có 04/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Khá có 07/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Trung bình có 04/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Thấp có 04/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Kết quả PAR INDEX 2012 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đánh giá theo 4 nhóm, cụ thể:
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Tốt có 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Khá có 33/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Trung bình có 05/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Thấp có 06/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngoài Chỉ số tổng hợp, Báo cáo có tính toán và phân tích đầy đủ các Chỉ số thành phần (cấp Bộ có 7 Chỉ số thành phần theo lĩnh vực, cấp tỉnh có 8 Chỉ số thành phần theo lĩnh vực) để đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng Chỉ số thành phần đối với Chỉ số cải cách hành chính của từng Bộ, từng tỉnh. Đây là những thông tin quan trọng để các Bộ, các tỉnh nhìn nhận, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của mình để có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính của mình trong những năm tiếp theo.
Nguồn tin: http://moha.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2014
UBND tỉnh phê duyệt Phương án điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính
Tiện ích "3 trong 1"
Chỉ số cải cách hành chính: Công cụ đánh giá đáng tin cậy
Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả CCHC
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Cán bộ phải biết… 4 xin”
Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính
Nhân rộng mô hình "3 trong 1"
Rà soát quy định, thủ tục hành chính
Giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Thủ tục hải quan sẽ chuyển hẳn sang điện tử
Đà Nẵng: Cần chuẩn bị kỹ lộ trình “thay áo” cho chính quyền đô thị
Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”
Tam Kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học: Tìm người thực tài
Đổi mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường
Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Nhân thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Cải cách hành chính - không ít cam go

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)