Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính
Người đăng: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 06/05/2021 10:43 .Lượt xem: 201 lượt.
Ngày 16.4, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 40 (ngày 29.3.2021) của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Quyết định số 4003 (ngày 31.12.2020) của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ mang tính đột phá như cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các bộ phận, đầu mối trực thuộc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định pháp luật mới ban hành; kiểm tra, phát hiện các nội dung không còn phù hợp; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thay thể, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, nhất là trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp; các quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh...; qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và phấn đấu có 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn.

Đồng thời khẩn trương rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 2875 (ngày 4.9.2018) của UBND tỉnh; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 6124 (ngày 20.10.2020) về thực hiện chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 7746 (ngày 30.12.2020) về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021.

Nguồn tin: http://baoquangnam.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thành phố Tam Kỳ sẵn sàng triển khai mô hình “Công dân không viết”
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Thành phố Tam Kỳ chính thức triển khai mô hình “Công dân không viết”
Tam Kỳ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC và triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy giai đoạn 2021-2025
Tam Kỳ tổ chức Ngày hội tư vấn thủ tục hành chính
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam làm việc tại thành phố Tam Kỳ
Các tin cũ hơn:
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Thủ tục hải quan sẽ chuyển hẳn sang điện tử
Đà Nẵng: Cần chuẩn bị kỹ lộ trình “thay áo” cho chính quyền đô thị
Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”
Tam Kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học: Tìm người thực tài
Đổi mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường
Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Nhân thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Cải cách hành chính - không ít cam go
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)