Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Người đăng: Tú Quỳnh .Ngày đăng: 10/09/2021 15:24 .Lượt xem: 476 lượt.
Ngày 01/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đế

Theo báo cáo của Sở Nội vụ - cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của tỉnh cho thấy kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020  trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực của CCHC: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên, liên tục, tạo sức lan tỏa, có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thể hiện thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác cải cách hành chính; việc tổ chức triển khai theo dõi, đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính, công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính; khảo sát, đo lường, xác định Chỉ số hài lòng hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... là những nét nổi bật trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trong thực hiện; Công tác cải cách thể chế đã đạt được những kết quả tích cực, tạo hành lang pháp lý và đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và thực tiễn quản lý của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội,  tác động và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; nội dung văn bản QPPL đã có sự đầu tư, chú trọng giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý của tỉnh; chất lượng văn bản QPPL ban hành được nâng cao. Thực hiện thành công việc cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết các TTHC, đã giảm 6.553 ngày giải quyết so với quy định của Trung ương, tiết kiệm chi phí khoảng 2 tỷ đồng/năm cho người dân, doanh nghiệp. Thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ, Hội An, nâng cấp Bộ phận Một cửa cấp huyện, đồng thời áp dụng phần mềm Dịch vụ công cho cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) trong giải quyết TTHC. Triển khai “4 tại chổ tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, và trả kết quả” tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công Tam Kỳ, Hội An.....

Sau khi nghe các sở ngành phân tích, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản,  Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy để đánh giá đúng thực tế, khách quan công tác cải cách hành chính của tỉnh, đề cao vai trò của người đứng đầu, cần dựa vào kết quả đã thực hiện trong thời gian qua để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian đến phải phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh Quảng Nam…Sở Nội vụ cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ngành tại cuộc họp nhanh chóng hoàn chính báo cáo trình Hội nghị Tỉnh ủy trong thời gian đến./.

Hình ảnh cuộc họp
Hình ảnh cuộc họp
Nguồn tin: http://cchc.quangnam.gov.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thành phố Tam Kỳ chính thức triển khai mô hình “Công dân không viết”
Tam Kỳ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC và triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy giai đoạn 2021-2025
Tam Kỳ tổ chức Ngày hội tư vấn thủ tục hành chính
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam làm việc tại thành phố Tam Kỳ
Quyết liệt trong công tác chuyển đổi số
Tam Kỳ: Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
Thành phố Tam Kỳ sẵn sàng các điều kiện triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến
Người dân Thành phố Tam Kỳ được hỗ trợ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Các tin cũ hơn:
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Thủ tục hải quan sẽ chuyển hẳn sang điện tử
Đà Nẵng: Cần chuẩn bị kỹ lộ trình “thay áo” cho chính quyền đô thị
Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”
Tam Kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học: Tìm người thực tài
Đổi mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường
Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Nhân thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Cải cách hành chính - không ít cam go
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)