Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Tam Kỳ: Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
Người đăng: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 06/07/2022 14:39 .Lượt xem: 51 lượt.
UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Kế hoạch số 132 ngày 17/5/2022 về việc truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ năm 2022.

Đội Thanh niên xung kích tuyên truyền các lợi ích khi nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo đó, tổ chức các sự kiện, hoạt động về chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn thành phố. Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng. Tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số trong trường học thông qua các buổi dạy học ngoại khóa và các hình thức khác.

Theo kế hoạch, các nội dung sẽ triển khai như tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các ngành, địa phương. 

Đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số. 

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước từ thành phố đến xã, phường đảm bảo theo nội dung kế hoạch ban hành tại Quyết định 64/QĐ-BTTTT, ngày 19/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022; Kế hoạch số 2854/KH-UBND, ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Tổ công nghệ cộng đồng tại địa phương nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Tổ chức sự kiện truyền thông “Ngày Chuyển đổi số” thành phố Tam Kỳ năm 2022.

Tổ chức các hoạt động truyền thông trong trường học, các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số dành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh,… và các hoạt động khác.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thành phố Tam Kỳ sẵn sàng các điều kiện triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến
Người dân Thành phố Tam Kỳ được hỗ trợ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Các tin cũ hơn:
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Thủ tục hải quan sẽ chuyển hẳn sang điện tử
Đà Nẵng: Cần chuẩn bị kỹ lộ trình “thay áo” cho chính quyền đô thị
Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”
Tam Kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học: Tìm người thực tài
Đổi mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường
Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Nhân thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Cải cách hành chính - không ít cam go
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)