Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Tam Kỳ triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023
Người đăng: https://vhtttamky.com.vn/ .Ngày đăng: 31/03/2023 14:47 .Lượt xem: 155 lượt.
Sáng ngày 9.2, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các địa phương, phòng, ban, đơn vị nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Năm 2022, Trung tâm Hành chính công thành phố tiếp nhận 6.611 hồ sơ (không tính hồ sơ thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh); giải quyết trước và đúng hạn 6.471 hồ sơ, 0 có hồ sơ trễ hạn; đang giải quyết 140 hồ sơ. Tại Bộ phận Một cửa các xã, phường tiếp nhận 27.634 hồ sơ; giải quyết trước và đúng hạn 27.304 hồ sơ, trễ hạn 178 hồ sơ; đang giải quyết 152 hồ sơ. Năm qua, Tam Kỳ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện mô hình “Công dân không viết”; đã tiếp nhận, giải quyết 18.051 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt tỉ lệ 51,04%. Công cuộc chuyển đổi số của thành phố trong năm 2022 đạt nhiều kết quả khả quan; trong đó, hạ tầng mạng viễn thông được phủ rộng, đáp ứng tốt nhu cầu kết nối, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều tồn tại, khó khăn trong công tác cải cách hành chính được nêu lên tại cuộc họp như: Công tác phối hợp, rà soát văn bản quy phạm pháp luật giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố chưa thường xuyên; Tỉ lệ ký số văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn thấp; Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh như qoffice, mail công vụ còn thấp; Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tăng, tuy nhiên số lượng còn hạn chế. Số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan chuyên môn vẫn còn thấp. Cuộc họp đã thảo luận đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2023. Trong đó, 100% thủ tục hành chính và các dịch vụ công được rà soát, cập nhật, công khai kịp thời tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường; trên Trang thông tin điện tử của thành phố và của xã, phường; 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công được đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường; 100% Ủy ban nhân dân cấp xã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của thành phố; Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực của thành phố theo lộ trình của tỉnh quy định; Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đạt trên 90%; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật); Phấn đấu trên 35% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Người dân thành phố Tam Kỳ được cấp chữ ký số cá nhân miễn phí
Thành phố Tam Kỳ đẩy mạnh thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt
Tam Kỳ chuyển giao Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính sang bưu điện
Tam Kỳ xếp thứ Nhì về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Mô hình “ Ngày không hẹn” ở phường Hòa Hương
Tam Kỳ tổ chức tập huấn chuyển đổi số tại các địa phương
Tam Kỳ triển khai nhiệm vụ CCHC gắn với chuyển đổi số năm 2024
Thực hiện có hiệu quả 25 DVC thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử trong tháng 3/2024
Các tin cũ hơn:
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Thủ tục hải quan sẽ chuyển hẳn sang điện tử
Đà Nẵng: Cần chuẩn bị kỹ lộ trình “thay áo” cho chính quyền đô thị
Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”
Tam Kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học: Tìm người thực tài
Đổi mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường
Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Nhân thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Cải cách hành chính - không ít cam go
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)