Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Tam Kỳ triển khai nhiệm vụ CCHC gắn với chuyển đổi số năm 2024
Người đăng: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 12/06/2024 09:18 .Lượt xem: 23 lượt.
Sáng ngày 2.2, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Tam Kỳ Nguyễn Duy Ân.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Về thực hiện nhiệm vụ CCHC, ngày 12/12/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính thành phố Tam Kỳ đạt 89,15% điểm (tăng 0.43 điểm so với năm 2022), xếp vị thứ 2/18 huyện, thị xã, thành phố (năm 2022 xếp vị thứ ba); cao hơn so với mức trung bình của tỉnh là 4,15% và đứng vào nhóm các huyện, thị xã, thành phố đạt chỉ số cải cách hành chính xếp hạng khá do Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của người dân chưa đạt 80%.
Về phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và kịp thời của lãnh đạo UBND thành phố bằng các quyết định, kế hoạch cụ thể; sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp và sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của người dân nên công cuộc Chuyển đổi số của thành phố trong năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, hạ tầng mạng viễn thông được phủ rộng, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh khá cao; về chính quyền số cơ bản CBCCVC đã nhận thức đúng đắn và triển khai hiệu quả các giải pháp, phần mềm dùng chung của tỉnh, hệ thống một cửa điện tử,… từ đó góp phần nâng cao chỉ số CCHC và nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trong năm 2023 đạt 80,72%; vượt mục tiêu phấn đấu của UBND thành phố (80%) và vượt mục tiêu Nghị quyết 368 đề ra đến năm 2025 (70%). Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến liên tiếp 4 tháng (7, 8, 9,10) và tháng 12 xếp vị trí thứ nhất trên Bản đồ thể chế của tỉnh. Về kinh tế số và xã hội số với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động linh hoạt, hiệu quả, thiết thực của chính quyền, cơ bản người dân của thành phố đã nhận thức được lợi ích thiết thực của chuyển đổi số đem lại; tỷ lệ hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh và người dân đã dần quen với việc mua bán, giao dịch online, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn, biên lai điện tử; nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống của thành phố được quảng bá, giới thiệu và giao dịch trên các sàn thương mại điện tử,… Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (chỉ số DTI) cấp huyện của UBND tỉnh năm 2023, thành phố Tam Kỳ tiếp tục xếp thứ 2, đạt loại tốt (92,83%). 
img 1708675233000 1708675441705
 
Khen thưởng 6 tập thể xã, phường và phòng ban đơn vị nằm trong tốp 3 dẫn đầu công tác CCHC
 
Bên cạnh những kết quả đạt được thì những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với chuyển đổi số như vận hành phần mềm Q-ofice; công tác số hoá hồ sơ; tỷ lệ thu phí, lệ phí trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công còn thấp; chỉ số hài lòng của người dân đối với nền hành chính phục vụ còn thấp; sử dụng hệ thống Q-Office, email công vụ và xử lý văn bản điện tử, ký số văn bản đi tại một số cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng.
Xác định công tác CCHC gắn với chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, xây dựng nền hành chính phục vụ, do đó năm 2024 Tam Kỳ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2024. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về cải cách hành chính. Tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tập trung triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy về xây dựng chính quyền số gắn với xây dựng đô thị thông minh; có giải pháp triển khai các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.
Để đạt được những nhiệm vụ nêu ra, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh yêu cầu từng phòng ban, đơn vị và 13 xã, phường khắc phục triệt để các hạn chế, tồn tại của năm 2023 như tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, hồ sơ trễ hẹn, thư xin lỗi công dân và tổ chức khi hồ sơ trễ hẹn; quan tâm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với nền hành chính phục vụ; xử lý nghiêm những cán bộ công chức sách nhiễu, gây phiền hà cho dân; các đơn vị, xã, phường có thứ hạng thấp trong thực hiện nhiệm CCHC cần tập trung và có sự bứt phá trong năm 2024. Trên lĩnh vực chuyển đổi số nêu cao quyết tâm trong thực hiện đột phá về dịch vụ công trực tuyến; từng phòng ban, đơn vị chủ động trong thực hiện chuyển đổi số nhằm tiến tới hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và nền hành chính phục vụ; lấy người dân làm trung tâm, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc.
Dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt công tác CCHC năm 2023. Đồng thời tặng giấy khen cùng hiện vật khen thưởng trị giá 20 triệu đồng cho 2 tập thể gồm Phòng Tài nguyên – Môi trường và UBND xã Tam Thăng. Văn phòng HĐND - UBND thành phố và UBND phường Hoà Thuận cũng đã được nhận giấy khen và hiện vật khen thưởng trị giá 15 triệu đồng.
img 1708675236983 1708675444419
Khen thưởng các cá nhân xuất sắc
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thực hiện có hiệu quả 25 DVC thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử trong tháng 3/2024
Các tin cũ hơn:
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Thủ tục hải quan sẽ chuyển hẳn sang điện tử
Đà Nẵng: Cần chuẩn bị kỹ lộ trình “thay áo” cho chính quyền đô thị
Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”
Tam Kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường tiểu học: Tìm người thực tài
Đổi mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường
Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
Khởi động Dự án Cải cách hành chính Bộ Nội vụ giai đoạn 2013 – 2016
Nhân thông điệp đầu năm của Thủ tướng: Cải cách hành chính - không ít cam go
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)