Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
Người đăng: Tú Quỳnh .Ngày đăng: 04/03/2014 07:16 .Lượt xem: 1655 lượt.
Ngày 25/02/2014, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND về Công tác văn thư, lưu trữ năm 2014.


 
       Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 được UBND tỉnh xác định gồm: Tiếp tục kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ; tăng cường kiểm tra hướng dẫn các hoạt động văn thư, lưu trữ; thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về xây dựng Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng trên địa bàn tỉnh và Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; xây dựng, cải tạo Kho lưu trữ và bố trí kinh phí thực hiện hoạt động văn thư, lưu trữ.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, địa phương căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương để xây dựng Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 và tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, địa phương; giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./. 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Văn bản mới quy định về quản lý và sử dụng con dấu
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Các tin cũ hơn:
Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam 03/01/2014

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)