Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Ban hành Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 30/12/2013 10:46 .Lượt xem: 1763 lượt.
Ngày 19.9, UBND tỉnh thông qua Quyết định số 3026 /QĐ-UBND ban hành Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012 - 2016 định hướng đến năm 2020 và giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện đề án.
Đề án đã đưa ra 6 nội dung đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2012-2016 định hướng đến năm 2020 là: đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua, chấm điểm thi đua, bình xét danh hiệu thi đua đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công bằng, hợp tác cùng phát triển; nâng cao chất lượng khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cổ vũ phong trào thi đua, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng tiên tiến; tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khen thưởng; quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích quỹ thi đua, khen thưởng; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2012
Hội nghị giao ban công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam năm 2013.
Phòng Nội vụ được UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2013
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
Tam Kỳ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước
Nghị định mới về thi đua, khen thưởng
Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Quảng Nam tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng năm 2014
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác thi đua khen thưởng
    
1   2   3   4  
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)