Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Hội thảo quốc tế "Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá công chức và thu hút, trọng dụng nhân tài"
Người đăng: phòng Nội vụ .Ngày đăng: 18/04/2014 08:38 .Lượt xem: 1951 lượt.
Ngày 12/4/2014, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ, phối hợp cùng Đại học Niagara, Hoa Kỳ, tổ chức Hội thảo quốc tế "Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá công chức và thu hút, trọng dụng nhân tài" (Hội thảo).

Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ - ông Trần Văn Ngợi, chủ trì Hội thảo.

Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước Trần Văn Ngợi phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Vụ Công chức Viên chức, Vụ Chính quyền địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Vụ Công tác thanh niên; đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Tiền lương, Vụ Kế hoạch - Tài chính; đại diện lãnh đạo các Sở Nội vụ Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải phòng; các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực tổ chức nhà nước.

Về phía đoàn đại biểu từ Trường Đại học Niagara, tiểu bang New York, Hoa Kỳ, có Chủ tịch Đại học Niagara – ông James Maher; Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Hợp tác quốc tế - Tiến sĩ Lê Hùng; Hiệu trưởng Đại học Quản trị Kinh doanh, Đại học Niagara - Tiến sĩ Shawn P. Daly; Trưởng khoa Khoa Giáo dục, Trường Đại học Niagara - Tiến sĩ Debra A. Colley.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, thừa ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, thay mặt Bộ Nội vụ, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước Trần Văn Ngợi khẳng định, gắn liền với quá trình hình thành của Nhà nước Việt Nam, chế độ công vụ công chức ở Việt Nam đã có quá trình hình thành, phát triển gần 70 năm và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kế thừa và phát triển những thành tựu đó, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng một nền công vụ "trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả" và xác định các mục tiêu cụ thể đến năm 2015 cần đạt được, trong đó: mục tiêu đổi mới công tác đánh giá cán bộ công chức theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và gắn với kết quả thực thi công vụ; quy định và thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ - là những mục tiêu rất quan trọng.

Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có nhiều quy định đổi mới về công tác đánh giá công chức, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế cơ bản sau: (1) Các tiêu chí, nội dung đánh giá chưa thực sự cụ thể, chi tiết và chưa có yêu cầu các cơ quan, tổ chức đơn vị cụ thể hóa cho phù hợp với đối tượng cần đánh giá; (2) Chưa chú trọng áp dụng kỹ năng, quy trình phân tích công việc để xác định các công việc cụ thể cũng như các kết quả, sản phẩm tương thích với các công việc mà công chức thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. (3) Chưa coi trọng đúng mức việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc thường xuyên và công việc đột xuất theo thời gian và tiến độ cần thực hiện; (4) Việc đánh giá mang tính nội bộ, khép kín, thiếu sự đánh giá của bên ngoài; Luật Cán bộ, công chức quy định nghĩa vụ của công chức phải phục vụ nhân dân và xã hội, cho nên chủ thể có quyền đánh giá cao nhất phải là người dân, khách hàng mà công chức phải phục vụ với vai trò là công bộc của dân; (5) Cách đánh giá hiện nay chủ yếu tập trung vào đánh giá cá nhân, chưa xem xét mối quan hệ giữa công chức với đồng nghiệp, chưa gắn với chất lượng thực thi công vụ.

Vấn đề về thu hút, trọng dụng nhân tài ở Việt Nam được xã hội rất quan tâm, tuy nhiên thực tế cho thấy chế độ công vụ, công chức trong việc thu hút, trọng dụng nhân tài đang gặp phải những khó khăn, thách thức sau: (1) Khó khăn trong việc vận dụng những ưu điểm của mô hình công vụ - việc làm khắc phục những hạn chế của mô hình công vụ - chức nghiệp ở Việt Nam hiện nay; (2) Nhiều quan điểm cải cách và nội dung đổi mới về công vụ, công chức đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật nhưng nhận thức còn chưa thống nhất và thiếu kiên quyết trong triển khai thực hiện; (3) Yêu cầu về cải cách hành chính, chính sách về tiền lương, hướng tới mục tiêu bảo đảm cho công chức có thể sống được bằng lương.

Từ thực tế trên, Q. Viện trưởng Trần Văn Ngợi đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khả thi, nhằm khắc phục có hiệu quả các tồn tại và hạn chế nêu trên.

Chủ tịch Trường Đại học Niagara - ông James Maher, phát biểu chào mừng Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe phần trình bày của các chuyên gia, nhà quản lý về: Các quy định hiện hành và thực trạng đánh giá công chức, viên chức hiện nay của Việt Nam; Kinh nghiệm về đánh giá công tác công chức, viên chức của Hoa Kỳ;  Phương pháp đánh giá mới và kinh nghiệm thu hút, trọng dụng nhân tài của thành phố Đà Nẵng; Lý luận thực tiễn trong việc đánh giá công chức của Việt Nam; Thực trạng và đề xuất kiến nghị việc đánh giá công chức ở Nam Định; Phát triển đội ngũ công chức, viên chức trong khu vực công của Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Shawn P. Daly - Hiệu trưởng Đại học Quản trị Kinh doanh, Đại học Niagara, chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá công tác công chức, viên chức của Hoa Kỳ.
Ông Đặng Công Ngữ - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, giới thiệu phương pháp đánh giá mới và kinh nghiệm thu hút, trọng dụng nhân tài của thành phố Đà Nẵng.
Tiến sĩ Hà Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, giới thiệu về lý luận thực tiễn trong việc đánh giá công chức của Việt Nam.
Bà Trần Thị Thúy Hiền - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nam Định, trình bày về thực trạng và đề xuất kiến nghị việc đánh giá công chức ở Nam Định
Tiến sĩ Debra A. Colley - Trưởng khoa Khoa Giáo dục, Trường Đại học Niagara, giới thiệu về Phát triển đội ngũ công chức, viên chức trong khu vực công của Hoa Kỳ.

Tại phần thảo luận, các nhà quản lý, chuyên gia Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng trao đổi, tham vấn kinh nghiệm của mỗi bên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng nhân lực trong khu vực công; chế độ và chính sách đãi ngộ đối với công chức, viên chức; các tiêu chí và cách xác định nhân tài; các biện pháp thu hút và giữ chân nhân tài; vấn đề giao thao văn hóa trong quản lý ở khu vực công ở Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Lê Hùng - Phó Chủ tịch phụ trách công tác Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Niagara, chia sẻ thông tin về vấn đề giao thoa văn hóa trong quản lý và việc thu hút, trọng dụng nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư ở Hoa Kỳ.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Trần Văn Ngợi - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, nhấn mạnh Hội thảo quốc tế  "Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá công chức và thu hút, trọng dụng nhân tài" chứa đựng tính khoa học cao, là bước khởi đầu của sự hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Đại học Niagara Hoa Kỳ, mở ra cơ hội mới cho mỗi bên trong nghiên cứu khoa học phục vụ mục tiêu phát triển mà hai bên mong muốn. Kinh nghiệm quản lý ở khu vực công của các nước phương Tây nói chung, kinh nghiệm về phương pháp đánh giá, phát triển đội ngũ công chức, viên chức của Hoa Kỳ được chia sẻ trong Hội thảo là những thông tin vô cùng hữu ích, hoàn toàn có thể được học hỏi để áp dụng một cách có chọn lọc vào hoàn cảnh và điều kiện ở nước phương Đông, cụ thể là Việt Nam.

Quang cảnh Hội thảo.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Nội vụ đã diễn ra lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Nội vụ, Bộ Nội vụ với Đại học Niagara, Hoa Kỳ (Lễ ký). Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ cùng các thành viên trong đoàn đại biểu Trường Đại học Niagara, Hoa Kỳ, đã dự và chứng kiến Lễ ký.

Tiến sĩ Triệu Văn Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và ông James Maher - Chủ tịch Trường Đại học Niagara cùng ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Đại học Niagara trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Nội vụ là minh chứng khẳng định cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Nội vụ và Trường Đại học Niagara, tiếp nối và hiện thực hóa thành công của Hội thảo quốc tế được hai bên phối hợp tổ chức vào sáng ngày 12/4/2014.

Trước đó, sáng ngày 12/4/2014, trước khi khai mạc Hội thảo quốc tế "Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá công chức và thu hút, trọng dụng nhân tài", tại trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu Trường Đại học Niagara, Hoa Kỳ thăm và làm việc với Bộ Nội vụ từ ngày 09/4 đến 13/4/2014.

Tham dự buổi tiếp về phía Bộ Nội vụ có Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước Trần Văn Ngợi, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Triệu Văn Cường, Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Lương Quang Luyện và Hoàng Dũng.

Đoàn đại biểu Trường Đại học Niagara, tiểu bang New York, Hoa Kỳ, có 5 thành viên gồm: Chủ tịch Đại học Niagara – ông James Maher; Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Hợp tác quốc tế - TS Lê Hùng; Hiệu trưởng Đại học Quản trị Kinh doanh, Đại học Niagara - TS Shawn P. Daly; Trưởng khoa Khoa Giáo dục, Trường Đại học Niagara - TS Debra A. Colley; Giám đốc Trung tâm Sự kiện và Quản lý phát triển - TS Deborah T. Curtis.

Nguồn tin: http://moha.gov.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
TP. Tam Kỳ tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS năm 2014
Hội thảo Nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”
Bộ trưởng Đinh La Thăng nói về thi tuyển chức danh
Kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người làm công tác trật tự đô thị
Xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Tăng cường ứng dụng mức độ 3
Tam Kỳ chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính
Tam Kỳ xây dựng văn hóa công sở
Tam Kỳ tập huấn công tác Tôn giáo cho cán bộ thôn, khối phố năm 2017
Thủ tướng: Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Quyết tâm cải cách công vụ, công chức để xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân
Cải cách chế độ công vụ, công chức: Nhiều cách làm sáng tạo
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức
Lập đường dây nóng giám sát việc chấp hành kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)