Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 371 items in 19 pages
1464/QĐ-UBND 01/06/2020 Ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
913/TB-SNV 27/04/2020 Thông báo về việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyến công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
834/TB-SNV 15/04/2020 Thông báo về việc đăng tải danh mục điều chỉnh, bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
1891/QĐ-UBND 07/04/2020 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cấp thiết được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ trong thời gian diễn ...
. 05/04/2020 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ NĂM 2020
715/TB-SNV 31/03/2020 Thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
706/TB-SNV 31/03/2020 Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
1711/UBND-NC 27/03/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
346/TB-HĐ 20/03/2020 Nội dung ông tập kỳ xét tuyển viên chức giáo viên
1517/UBND-NC 19/03/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh
538/TB-SNV 17/03/2020 Thông báo về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
PL2 17/03/2020 MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
PL1 16/03/2020 Chỉ tiêu, nhóm vị trí việc làm và chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng công chức năm 2020
1415/KH-UBND 16/03/2020 Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
Lich 05/03/2020 Dự kiến lịch xét tuyển viên chức
321/TB-UBND 05/03/2020 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thành phố Tam Kỳ năm 2020
Mau ho so 05/03/2020 Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thành phố Tam Kỳ năm 2020
49/KH-UBND 19/02/2020 Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thành phố Tam Kỳ năm 2020
4353/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)