• Thông tin bạn đọc
  Người gửi: Hung Vy
  Gửi lúc: 10/11/2021 15:22:42
  Nội dung:

  https://ducphabetong24h.com/

  https://khoancatbetong22h.com/

  https://khoancatbetongtphcm.net/

  https://khoancatbetonghungvy.com/

  https://khoanrutloibetongtphcm.net/

  Nội dung trả lời của cơ quan chức năng

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

  Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

  Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)