• Thông tin bạn đọc
  Người gửi: Dien lanh Gia Khang
  Gửi lúc: 07/09/2019 11:47:10
  Email: baohanhdienmaygiakhang@gmail.com
  Nội dung: Trung tâm bảo hành điện lạnh

  Cung ứng lao động


  trung tâm huấn luyện chó


  linkedin

  twitter

  Nội dung trả lời của cơ quan chức năng

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

  Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

  Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)