Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1272/UBND-NV 17/09/2013 Công văn xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố
110/KH-UBND 26/08/2013 Kế hoạch triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, ...
617/SNV-TCBM 26/06/2013 Công văn xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
05/2013/TT-BNV 25/06/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
2068/KH-UBND 10/06/2013 Kế hoạch xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ...
09/CT-UBND 10/06/2013 Chỉ thị về xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
01 10/06/2013 Đề án mẫu vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
14/2012/TT-BNV 18/12/2012 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công ...
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)