Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 78 items in 4 pages
1736/QĐ-UBND 06/04/2015 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra về thực hiện cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
48/KH-UBND 18/03/2015 Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng dịch vụ hành chính công tại các cơ quan, đơn vị ...
1300/QĐ-UBND 18/03/2015 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính xã, phường năm 2014 và Tổ giúp việc Hội đồng
95/TB-UBND 16/03/2015 Thông báo về việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố
32/KH-UBND 10/02/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 20115
586/QĐ-UBND 10/02/2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam
58/TB-UBND 09/02/2015 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ - Văn Anh Tuấn tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2015
16/KH-UBND 27/01/2015 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015
14/KH-UBND 26/01/2015 Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
50/QĐ-UBND 12/01/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
156/NV-CCHC 09/12/2014 Công văn góp ý dự thảo kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2015
495/GM-UBND 28/11/2014 Giấy mời Hội nghị Cải cách hành chính
149/NV-CCHC 27/11/2014 Công văn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 tại xã, phường
13/CT-UBND 05/11/2014 Chỉ thị đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố, nâng cao chất lượng thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị ...
23/CT-UBND 06/10/2014 Chỉ thị về việc tập trung nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính
3020/QĐ-UBND 03/10/2014 Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3171/UBND-NC 11/08/2014 Công văn về việc thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện
5078/QĐ-UBND 24/06/2014 QUYẾT ĐỊNH Quyết định Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử ...
4980/QĐ-UBND 23/06/2014 Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng công trình, ...
07/2014/TT-BTP 24/02/2014 Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)