Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 78 items in 4 pages
05/2014/TT-BTP 07/02/2014 Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
42/KH-UBND 21/03/2014 Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2014
1306/QĐ 06/03/2014 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành ...
1252/QĐ 28/02/2014 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
642/KH 27/02/2014 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014
01/2014 07/01/2014 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường
1562/UBND-NV 13/11/2013 Công văn về việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường.
1136/SNV-CCHC&ĐT 17/10/2013 Công văn hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các huyện, thành phố
1137/SNV-CCHC&ĐT 17/10/2013 Công văn hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của các xã, phường, thị trấn
2990/QĐ-UBND 01/10/2013 Quyết định Ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng ...
2990 - Phụ lục 1 01/10/2013 Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của huyện, thành phố
2990 - Phụ lục 2 01/10/2013 Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của xã, phường, thị trấn
2647/QĐ-UBND 29/08/2013 Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 07/7/2013 của HĐND tỉnh khóa VIII
2369/QĐ-UBND 31/07/2013 Quyết định về việc chuyển giao nguyên trạng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp quản lý
77/2013/NQ-HĐND 04/07/2013 Nghị quyết của HĐND quy định mức chi thực hiện các hoạt động cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng ...
2077/QĐ-UBND 03/07/2013 Quyết định ban hành Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
07/CT-UBND 14/05/2013 Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
2337/QĐ-UBND 19/07/2012 Quyết định ban hành Quy định về việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính ...

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)