Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản thi đua khen thưởng
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
04/CT-UBND 18/02/2016 Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016
74/UBND-HD 29/10/2015 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
02/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
5314/QĐ-UBND 21/07/2015 Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015
5316/QĐ-UBND 21/07/2015 Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2014-2015 cho cá nhân.
5315/QĐ-UBND 21/07/2015 Quyết định tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm học 2014-2015
01/2015/QĐ-UBND 20/07/2015 Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng của Quy chế giải thưởng Phan Châu Trinh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 ...
153/KH-UBND 11/12/2014 Kế hoạch tổ chức Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
03/2014/TTLT 10/10/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn ...
133/KH-UBND 07/11/2014 Kế hoạch hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014
07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
15/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thi đua, khen thưởng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)