Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 371 items in 19 pages
82/KH-UBND 21/04/2016 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ năm 2016
08/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ...
1683/QĐ-UBND 02/03/2016 Quyết định tạm giao biên chế viên chức năm 2016 đối với sự nghiệp Giáo dục và đào tạo thành phố Tam Kỳ
203/UBND-NV 24/02/2016 Công văn về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính
04/CT-UBND 18/02/2016 Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016
43/NV-CCHC 02/02/2016 Công văn góp ý vào dự thảo báo cáo đẩy mạnh CCHC gắn với ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025
17/KH-UBND 25/01/2016 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016
876/QĐ-UBND 25/01/2016 Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ, thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị năm 2016
163/QĐ-TTg 25/01/2016 Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025
333/QĐ-UBND 18/01/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016-2020
444/QĐ-UBND 18/01/2016 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
56/QĐ-UBND 06/01/2016 Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành ...
01/NV-CCHC 04/01/2016 Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
77/2015/QH13 19/06/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương
273/BC-UBND 10/12/2015 Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
2218/QĐ-TTg 10/12/2015 Quyết định về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán ...
1937/SNV-CCHC 25/11/2015 Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh
297/NV-CCHC 23/11/2015 Công văn góp ý vào dự thảo kế hoạch cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2016-2020
Dự thảo 23/11/2015 Dự thảo Kế hoạch CCHC thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016-2020
4339/QĐ-UBND 11/11/2015 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)