Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 371 items in 19 pages
09/NQ-UBBC 02/03/2021 Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành ...
46/KH-UBND 26/02/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
35-CV/BTCTW 24/02/2021 Về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
TH 25/2 tập 1 23/02/2021 Tài liệu tập huấn HN trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tập 1)
TH 25/2 tập 2 23/02/2021 Tài liệu tập huấn HN trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tập 2)
Sách 23/02/2021 Sách hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
08/TB-UBBC 22/02/2021 Thông báo về việc phân công nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
07/TB-UBND 19/02/2021 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
166/TB-HĐTD 09/02/2021 Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức xã, phường năm 2020 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
45/VPHĐBCQG-PL 09/02/2021 Công văn hướng dẫn việc xác định số người trong danh sách ứng cử
04/QĐ-UBBC 05/02/2021 Quyết định thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
06/QĐ-UBBC 05/02/2021 Quyết định thành lập Tiểu ban Tổng hợp phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
898/QĐ-UBND 04/02/2021 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển năm 2021 đối với cán ...
159/TB-UBND 04/02/2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển năm 2021 đối với cán bộ cấp xã
02/KH-UBBC 03/02/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/TB-UBBC 03/02/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
11-HD/BTGTU 03/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
76/KH-MTTQ-BTT 28/01/2021 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
140-CV/TU 27/01/2021 Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
523/QĐ-UBND 26/01/2021 Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)