• Thông tin bạn đọc
  Người gửi: Longboard Brand
  Gửi lúc: 27/10/2021 09:20:46
  Điện thoại: 18452481944
  Email: mosesmbtwinters949@gmail.com
  Địa chỉ: 3135 Belmont St,Hamtramck, Michigan, US
  Nội dung: All Longboardbrand skates are lab tested. This test is to ensure that all European standards for skateboards/longboards are met. We also conduct wear tests. This lab testing is complemented by field testing, some measured, others based on user reviews to put the product through the most rigorous tests. The result: the product is thoroughly tested.
  Website: https://longboardbrand.com
  Address: 3135 Belmont St,Hamtramck, Michigan, US
  Email:
 • Nội dung trả lời của cơ quan chức năng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)