Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 22 items in 2 pages
06/ĐA- 19/04/2024 Đề án sắp xết đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Tam Kỳ
114/KH-UBND 27/04/2022 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển năm 2022 đối với cán bộ cấp xã
166/TB-HĐTD 09/02/2021 Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức xã, phường năm 2020 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
07/TB-HĐTD 14/01/2021 Kết quả điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức xã, phường năm 2020 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
08/TB-HĐTD 14/01/2021 Nhận đơn phúc khảo kết quả điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức xã, phường năm 2020 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
2116/TB-HĐTD 11/12/2020 Kết quả thi tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức xã, phường năm 2020 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
2117/TB-HĐTD 11/12/2020 Nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức xã, phường năm 2020 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
13/2019/TT-BNV 06/11/2019 Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
14/2018/TT-BNV 03/12/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, ...
08/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ...
77/2015/QH13 19/06/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương
26/2015/NĐ-CP 09/03/2015 Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chữ vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ ...
35 - HD/BTCTW 24/04/2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09-3-2015 của Chính phủ “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều ...
767/QĐ-UBND 09/03/2015 Quyết định bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã
02/2014 21/01/2014 Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/2013/QĐ-UBND 25/07/2013 Quyết định ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
06/2012/TT-BNV 30/10/2012 Thông tư hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
09/2012/QĐ-UBND 29/05/2012 Quyết định ban hành quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10/2012/QĐ-UBND 29/05/2012 Quyết định ban hành quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách, mức khoản kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ...
112/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Nghị định về công chức xã, phường, thị trấn

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)