Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Tổ chức bộ máy, biên chế
Công chức, viên chức
Quyết định nghỉ thôi việc viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Nâng lương thường xuyên hoặc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Bổ nhiệm vào ngạch viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Quyết định nghỉ hưu viên chức thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tam Kỳ
Cải cách hành chính
Cải cách chế độ công vụ
Công tác tôn giáo
Tiếp nhận thông báo, thuyên chuyển nơi hoạt tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đi).
Tiếp nhận và giải quyết Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đến).
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm.
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) việc tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo của tổ chức tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện.
Giải quyết chấp thuận (hoặc không chấp thuận) việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.
Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện.
Giải quyết cấp đăng ký (hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành và các tổ chức tu hành tập thể khác trong phạm vi hoạt 1 quận, huyện.
Giải quyết cấp đăng ký (hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Thi đua khen thường
Văn thư, lưu trữ
Công tác Hội
Công tác thanh niên
Đào tạo bồi dưỡng

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)