Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Văn thư lưu trữ
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Ngày 27.3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 1711/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Văn bản mới quy định về quản lý và sử dụng con dấu
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 và thay thế Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về việc quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
Ngày 25/02/2014, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND về Công tác văn thư, lưu trữ năm 2014.
Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhân ngày Lưu trữ Việt Nam 03/01/2014
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các thế hệ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong cả nước

Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Đánh giá mức độ hài lòng về CBCCVC của thành phố

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ TAM KỲ

Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Thiết kể bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)