Chào mừng đến với website Phòng Nội Vụ Thành Phố Tam Kỳ

Hình ảnh hoạt động

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 1

 • HN CCHC

 • Trao QĐ bổ nhiệm Chánh VP, GĐ BQL dự án, Phó Trưởng phòng Nội vụ

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN thi đua Ảnh: a

 • HN CBCC2 Ảnh: a

 • HN CBCC Ảnh: a
    
Quy định mới về phân cấp quản lý viên chức của tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Phòng Nội vụ .Ngày đăng: 10/03/2021 09:04 .Lượt xem: 1241 lượt.
Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.


Theo đó, Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trong quản lý viên chức trên các lĩnh vực tuyển dụng, hợp đồng lao động, chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong tuyển dụng viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp quyết định và tổ chức thực hiện khi được phân cấp. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên xây dựng kế hoạch thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào làm viên chức trình cơ quan có thẩm quyền phân cấp quản lý trực tiếp phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch các Hội cấp tỉnh và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hạng chức danh nghề nghiệp hạng III (Tương đương với ngạch chuyên viên) trở xuống. Xây dựng đề án tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phân cấp trong quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý; Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, hằng năm trên cơ sở thống nhất với cấp ủy cùng cấp, quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền phân cấp quản lý. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ quản lý đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc và viên chức quản lý khác trong đơn vị theo thẩm quyền phân cấp quản lý (Chủ tịch UBND tỉnh chỉ quản lý đối với các chức danh người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến khu vực).

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021 và thay thế Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam./. 

Xem Quyết định tại đâyNguồn tin: http://sonoivu.quangnam.gov.vn/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ
Các tin cũ hơn:
Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Thi tuyển có chọn được người tài?
Sớm trình dự thảo quy định sửa đổi về bổ nhiệm công chức, viên chức
Gắn camera giám sát hoạt động cán bộ, công chức
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức
Xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp - nhiệm vụ chiến lược
Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TỈNH QUẢNG NAM
    
1   2   3   4